Тест Испански език C2

 

С този тест ще можете да определите дали знанията Ви отговарят на ниво C2 от Общата Европейска езикова рамка. Това е най-високото ниво на езикова компетенция и удостоверява свободното Ви владеене на езика.

Тест Испански език C2

Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през употреба на страдателен залог, предлози, падежи, наклонения и наречия, употреба на времена и други. Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, които може да представяте при кандидатстване за работа. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста