Тест Photoshop 7.0

 

Тестът проверява наличието, както на основни знания по Photoshop 7.0, така и на умения за работа с инструменти, ефекти и филтри, присъщи за по-напредналите потребители.

Тест Photoshop 7.0

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!


Тестът покрива знания от следните области:
 

 • Инструменти
 • Основни знания
 • Филтри
 • Настройки
 • Ефекти
 • Клавишни комбинации
 • Специфични знания и настройки
 • Менюта
 • Слоеве
 • Палитри
 • Цветове
 • Файлови формати
 • Работа с текст
 • Селекции

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

 

Стартирай теста