Мина Паталенска

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-64-Английски език B1 89.8 т. 23.03.2018 Certified Professional подобри