Adi Lima

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 92.8 т. 09.07.2018 Certified Professional подобри