Adi Lima

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
TESTBG-61.13-Компютърна грамотност 78.1 т. 09.07.2018 Certified Specialist подобри