Никет Симеонова

Тест Резултат Проведен на Сертификати  
Френски език B1-Френски език B1 79 т. 31.08.2018 Certified Specialist подобри
Френски език A2-Френски език A2 78.7 т. 31.08.2018 Certified Specialist подобри
TEST Френски език A1-Френски език A1 89.4 т. 31.08.2018 Certified Professional подобри