Лора Тонкова

TEST.BG удостоверява, че Лора Тонкова е издържал/а успешно следните онлайн тестове:

Тест Резултат Проведен на Сертификати
ENC2-Английски език С2 56.9 т. 13.09.2022 Advanced User
C1 Английски-Английски език C1 84.2 т. 13.09.2022 Certified Specialist
TESTBG-64-Английски език B1 66.2 т. 12.09.2022 Advanced User