TCPRO Ви дава възмоност бързо и лесно да удостоверите знания и уменията си в областта на ИТ решенията и чуждоезиковата подготовка.

Направете тест

Сертификационната програма TEST.BG Certified Professional(TCPRO)

Програмата за online сертифициране на ИТ професионалисти бе създадена с цел да послужи като посредник между специалистите в областта на информационните технологии и работодателите или агенциите за подбор на персонал.

Мисия
Целта на програмата е сертифицирането на възможно най-голям брой български специалисти и създаването на единна база данни, която да бъде достъпна за работодателите, за да могат те да подберат специалистите, които са им необходими. От друга страна всеки специалист, успешно защитил своите знания и поръчал сертификат, може да разчита на нашето съдействие CV-то му да бъде изпратено до специалистите по подбор на персонал на големи компании, работещи с нас.
Нови възможности
За IT специалиста програмата предлага много възможности. За първи път българските потребители имат възможността безплатно да изпитат своите знания, на собствения си език, определяйки максимално точно нивото си, както и да сравнят своите резултатите с резултатите на други IT специалисти в България.
Кариерно развитие
Изследванията показват, че сертифицираните специалисти получават средно от 30% до 45% по-големи заплати от хората, неинвестирали в своето образование. Работодателите и големите компании са по-склонни да наемат човек с доказани вече качества, отколкото човек с добра автобиография. Като доказани сертифицирани специалисти, те по-лесно намират работа и биват ценени повече, по-често получават увеличение на заплатата и биват повишавани на ръководни постове в организацията, в която работят.
Ползи за работодателите
За работодателите програмата TEST.BG Certified Professional означава дори повече, защото посредством безплатните онлайн тестове, те имат възможността да изпитат знанията на кандидатите за определена позиция, без непременно да са IT специалисти.
Пестене на време
Накрая могат да сравнят всички резултати и да поканят на второ интервю само няколко от тях, представили се най-добре на теста. По този начин гарантирано ще наемат на работа най-добрият от всички кандидати.
Реална представа

Друга възможност е атестацията на персонала за определяне нивото на знания и умения за работа при предоговарянето на работната заплата. Освен стандартните тестове, наши специалисти в съдействие със служители от компанията, могат да изготвят специфични въпроси, отнасящи се само до технологии които използвате или услуги които предлагате. Тези тестове също могат да бъдат използвани, както за определяне на ниво, така и за кандидатстване за работа в организацията.