Френски език С1

 

С този тест ще можете да определите  дали знанията Ви по Френски език отговарят на ниво С1 от Европейската езикова рамка.

Тест Френски език С1

Владеенето на Френски език, наред с Английския език, е едно от най-често изискваните от работодателите условия за кандидатстване за работа. Притежаванието на сертификат или друг документ за владеене на Френски език е сериозно предимство за всеки кандидат за свободна работна позиция.

Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през употреба на страдателен залог, предлози, падежи, наклонения и наречия, употреба на времена и други.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът обхваща следните области:

  •  Наречия и употреба на минало страдателно причастие;
  •  Деепричастия;
  •  Съюзи и предлози;
  •  Местоименни наречия;
  • Условно наклоение;
  • Минали времена;
  • Употреба на глаголите и др.
  • Лексика, свързана с работа, градове, транспорт, хора, общество, професии, образование, здраве, пътуване и др.

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста