Гръцки език А2

 

С този тест ще можете да определите  дали знанията Ви по Гръцки език отговарят на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

Тест Гръцки език А2

Владеенето на втори чужд език, наред с английски език и добро ниво на компютърна грамотност, се превръща в задължително условие за успешна професионална реализация. Изборът този втори език да е гръцки е уместно и перспективно решение за Вас. Възможностите, които предоставя южната ни съседка в областта на търговията и туризма, са впечатляващи. По данни на Министерството на икономиката на този етап стокообменът между България и Гърция уверено нараства, като Гърция заема пето място по отношение на износа на България и седмо място по отношение на вноса.

С този тест ще може сами да определите нивото си на владеене на езика и да получите документ, удостоверяващ знанията Ви.

Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през синоними, откриване на правописни и граматически грешки, предлози, съгласуване на времена, бизнес гръцки и други.

Тестът по гръцки език на ниво А2 е подходящ за малко напреднали.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация.

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста