Руски език В1

 

С този тест ще можете да определите  дали знанията Ви по руски език отговарят на ниво В1 от Европейската езикова рамка.

Тест Руски език В1

Владеенето на руски език като втори чужда език, наред с английски език  и компютърната грамотност, ще Ви даде безспорно предимство при кандидатстване за работа и добър старт в кариерата. Руският пазар предоставя огромни възможности за партньорство и търговия и все повече български фирми се ориентират в тази посока. Притежаването на сертификат или друг документ, доказващ владеене на руски език ще Ви изведе напред в краткия списък на одобрените кандидати за свободна работна позиция, както и силен тласък в кариерата.

С този тест ще може сами да определите нивото си на владеене на езика и да получите документ, удостоверяващ знанията Ви.

Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението. Покрива се широк спектър от умения, като се започне от речников запас, преминем през синоними, откриване на правописни и граматически грешки, предлози, съгласуване на времена, бизнес руски и други.

Тестът по руски език на ниво B1 е подходящ за напреднали.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация.

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста