Тест Power Point 2016

Тестът Microsoft PowerPoint 2016 включва 45 въпроса с три нива на трудност, които оценяват комплексно Вашите знания и умения за работа с програмата. Общото време за решаване на теста е 135 минути.

Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста