Тест Microsoft Office 2016

Този тест ще изпита комплексно Вашите знания върху програмите, като е предназначен за напреднали. За тези, които все още не са се запознали в детайли с всички приложения от пакет MS Office 2016, препоръчваме отделните сертификационни тестове.

Максималният брой точки, които можете да получите, е 100т. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи по-високият резултат Ви позволява да придобиете и респективно по-високо ниво на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите Вашите резултати и съответстващата им оценка. Вашите резултати ще бъдат наличини на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация за Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста