Тест Италиански език A1

С този тест ще можете да определите  дали знанията Ви по Италиански език отговарят на ниво A1 от Европейската езикова рамка.

Тест Италиански език A1

Днес, владеенето на чужд език, наред с компютърната грамотност, са задължителни за успешна реализация на пазара на труда. Притежаванието на сертификат или друг документ за владеене на италиански език би било предимство при кандидатстване за свободна работна позиция.

С този тест ще може сами да определите нивото си на владеене на езика и да получите документ удостоверяващ знанията Ви. Въпросите са предимно от тип избор на една от 4 възможни думи/фрази, която да запълни празното място в изречението.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

 

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

 

Стартирай теста