Тест MS Excel 2010

Тестът се състои от 30 (тридесет) въпроса с по четири възможни отговора, като само един от тях е верен. За отговор на всеки един въпрос имате на разположение 3 минути. Имайте предвид, че веднъж дали отговор на даден въпрос, няма да имате възможност да се върнете обратно към него.

 

Тестът ще бъде активен до 20.04.2018 г. и може да бъде решен само веднъж. Преди да стартирате теста, уверете се, че имате на разположение около 90 минути.

 

Успех!

Повече информация за видовете сертификати, можете да намерите тук.

Стартирай теста