Тест Word 2003

Тестът обхваща основни познания по текстообработващата програма на Microsoft – Word 2003. Той ще постави на изпитание знанията Ви в областта на създаването, текстообработката и форматирането на документи, настройката на параметрите за печат и специализираните възможности, създаване на таблици и вмъкване на графики и картинки. Ще провери до каква степен познавате менютата и командите в Word 2003, както и нововъведенията и подобренията в тази версия.

Тестът се състои от 45 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава всеки резултат с повече от 55т. Във всички случаи, колкото по-висок резултат получите, толкова по-високо ще е нивото Ви на сертификация. По този начин ще се увеличат Вашите шансове за успешна кариера!

Тестът покрива знания от следните области:
 

 • Клавишни команди
 • Основни познания
 • Печат
 • Панели
 • Форматиране
 • Изгледи
 • Меню
 • Настройки
 • Файлови формати
 • Специални познания
 • Таблици

На посочения e-mail адрес, след края на теста, ще получите резултата на теста с Вашата оценка. Вашите резултати ще бъдат достъпни на следния адрес:

       http://www.test.bg/your_id

При успешно полагане на изпита, ще получите правото да поръчате сертификат, доказващ Вашите знания, който може да представяте при кандидатстване за работа или за да получите увеличение на заплатата. Този документ е демонстрация на Вашите способности и желание за самоусъвършенстване.

Стартирай теста